Manual d'Ajuda

Els usuaris, professors i estudiants d' disposen de fòrums per a fer consultes i debats, espai per a difondre apunts, lectures, etc. i un seguit de mòduls per a dur a terme activitats didàctiques: diaris, glossaris, tallers, fòrums, skype (conversa on line), etc.

    1. Manual en PDF

   
amb el suport de     Diputació de Girona   Diputació de Lleida   Diputació de Tarragona   CCOO   UGT   Acord de Formació Continuada en les Administracions  Públiques