Cursos

Proper inici de cursos _________

  • Cursos de Català: nivell incial (nivell A), nivell B i nivell C
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Comptabilitat
  • Xinès
  • Àrab
  • Manipulació d'aliments
  • Legionel·la
Si vols conèixer tota l'oferta formativa, clica aquí

Accés a l'Aula Virtual

Grupo de gente en un aula

L'Aula Virtual

La nostra Aula Virtual és el resultat de combinar la qualitat docent, l'experiència pràctica i el coneixement del sector gràcies a l'aportació dels professionals integrats a l'Escola Universitària de Turisme Bettatur i a la Consultoria Betta, i dels analistes creadors del programari de contingut laboral, fiscal i comptable, d'AG Ediciones.

Tot això arriba fins a vostè amb l'última tecnologia d'ensenyament on line i amb tots els avantatges que -per a un aprenentatge personalitzat, adaptat als seus interessos i necessitats, amb total llibertat de ritme i horari- incorpora la formació a través d'una plataforma virtual sempre accessible mitjançant una simple connexió a internet.

Cursos Bettatur

© AulaVirtual