Accessibilitat

Aquest web ha estat dissenyat seguint les directrius que marca la 3WC (World Wide Web Consortium) per tal d'eliminar les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la comunicació.

XHTML 1.0 Strict - Vàlid   CSS - Vàlid

Estructura i codi

Aquest web utilitza codi xhtml, que permet crear documents estàndard i una estructura neta.
El posicionament del contingut s'ha desenvolupat mitjançant css i sense taules. Així, els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents llegeixen el document d'una manera lògica.

Dreceres de teclat

La majoria dels navegadors suporten enllaços específics polsant determinades combinacions de tecles definides al web.

Depenent del navegador la combinació de tecles és diferent:

 • Explorer: ALT +Tecla d'accés + ENTER
 • Mozilla Firefox: ALT + MAY + Tecla d'accés
 • Netscape: ALT + Tecla d'accés
 • Opera: ALT + Tecla d'accés + ENTER
 • Macintosh: CTRL + Tecla d'accés

En aquest web estan disponibles les dreceres següents de teclat:

 • - Tecla 0: Accés a informació d’accessibilitat
 • - Tecla 1: Accés a la pàgina d'inici
 • - Tecla 2: Accés a Conèixer-nos
 • - Tecla 3: Accés a la llista dels cursos on line d’Aula Virtual
 • - Tecla 4: Accés a la informació sobre la metodologia d’Aula Virtual
 • - Tecla 5: Accés a la informació sobre els avantatges d’Aula Virtual
 • - Tecla 6: Accés al formulari per sol·licitar informació
 • - Tecla 7: Accés al formulari de preinscripció

Imatges

Totes les imatges d'aquest web tenen l'atribut "alt" amb la seva descripció en format text, excepte les imatges purament decoratives en les que aquest atribut està buit.

Enllaços

Els enllaços en què el seu text no descriu completament la seva destinació tenen atributs title amb un aclariment.

No hi ha pseudoenllaços javascript. Tots els enllaços poden seguir-se en qualsevol navegador, fins i tot si javascript està deshabilitat.

Disseny visual

S'utilitzen mides relatives a les fonts, amb la qual cosa la mida del text es pot variar a la corresponent opció del navegador.

Aquest web fa un ús intensiu de fulls d'estil per a la maquetació, no s'utilitzen taules si no es imprescindible a l'hora de mostrar segons quines dades.

Si el seu navegador no utilitza fulls d'estil, el contingut de la pàgina encara serà llegible.

Acrònims i abreviatures

Aquest web fa ús d’acrònims i abreviatures. Els navegadors visuals que ho suportin mostraran una línia de punts sota els acrònims o abreviatures i, en col·locar el cursor al damunt, apareixerà una descripció ampliada del significat de l’acrònim o abreviatura.

 

© 2008 AulaVirtual